Archives
11-27 03:09
Today
6
Total
287,713
관리 메뉴

FILife

G★ 2007 본문

728x90
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/350sec | f5.6 | 0EV | 18mm | ISO-200 | No Flash | 2007:11:10 14:47:04
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/15sec | f5.6 | 0EV | 18mm | ISO-400 | No Flash | 2007:11:10 15:00:47
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/45sec | f5.6 | 0EV | 18mm | ISO-400 | No Flash | 2007:11:10 15:01:04
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/10sec | f5.6 | 0EV | 25mm | ISO-400 | No Flash | 2007:11:10 15:01:50
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/8sec | f5.6 | 0EV | 25mm | ISO-400 | No Flash | 2007:11:10 15:02:20
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/8sec | f5.6 | 0EV | 18mm | ISO-400 | No Flash | 2007:11:10 15:04:18
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/8sec | f5.6 | 0EV | 21mm | ISO-400 | No Flash | 2007:11:10 15:05:29
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/15sec | f5.6 | 0EV | 18mm | ISO-400 | No Flash | 2007:11:10 15:05:48
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/6sec | f5.6 | 0EV | 18mm | ISO-400 | No Flash | 2007:11:10 15:06:57
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/8sec | f5.6 | 0EV | 18mm | ISO-400 | No Flash | 2007:11:10 15:08:09
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/6sec | f5.6 | 0EV | 18mm | ISO-400 | No Flash | 2007:11:10 15:08:29
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/15sec | f4.5 | 0EV | 31mm | ISO-400 | No Flash | 2007:11:10 15:08:46
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/30sec | f5.6 | 0EV | 55mm | ISO-400 | No Flash | 2007:11:10 15:10:08
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/8sec | f5.6 | 0EV | 55mm | ISO-400 | No Flash | 2007:11:10 15:10:54
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/6sec | f4.5 | 0EV | 34mm | ISO-400 | No Flash | 2007:11:10 15:15:48
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/90sec | f5.6 | 0EV | 47mm | ISO-400 | No Flash | 2007:11:10 15:20:52
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/60sec | f4 | 0EV | 28mm | ISO-400 | No Flash | 2007:11:10 15:21:21
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/125sec | f5.6 | 0EV | 46mm | ISO-400 | No Flash | 2007:11:10 15:22:38
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/350sec | f3.5 | 0EV | 22mm | ISO-400 | No Flash | 2007:11:10 15:22:55
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/45sec | f3.5 | 0EV | 21mm | ISO-400 | No Flash | 2007:11:10 15:23:25
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/90sec | f3.5 | 0EV | 21mm | ISO-400 | No Flash | 2007:11:10 15:23:38
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/20sec | f5.6 | 0EV | 45mm | ISO-400 | Compulsory Flash | 2007:11:10 15:26:15
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/45sec | f4.5 | 0EV | 31mm | ISO-400 | Compulsory Flash | 2007:11:10 15:27:26
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/10sec | f3.5 | 0EV | 24mm | ISO-400 | No Flash | 2007:11:10 15:29:38
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/15sec | f4 | 0EV | 28mm | ISO-400 | No Flash | 2007:11:10 15:31:28
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/30sec | f4.5 | 0EV | 31mm | ISO-400 | No Flash | 2007:11:10 15:33:48
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/10sec | f3.5 | 0EV | 22mm | ISO-400 | No Flash | 2007:11:10 15:37:31
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/45sec | f4.5 | 0EV | 38mm | ISO-400 | No Flash | 2007:11:10 15:38:37
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/15sec | f4 | 0EV | 27mm | ISO-400 | Compulsory Flash | 2007:11:10 15:42:41
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/20sec | f4.5 | 0EV | 31mm | ISO-400 | Compulsory Flash | 2007:11:10 15:42:54
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/60sec | f4.5 | 0EV | 39mm | ISO-400 | Compulsory Flash | 2007:11:10 15:45:44
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/180sec | f3.5 | 0EV | 24mm | ISO-400 | No Flash | 2007:11:10 15:46:03
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/90sec | f4 | 0EV | 25mm | ISO-400 | No Flash | 2007:11:10 15:51:04
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/15sec | f4 | 0EV | 25mm | ISO-400 | No Flash | 2007:11:10 15:54:49
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/20sec | f4.5 | 0EV | 31mm | ISO-400 | No Flash | 2007:11:10 16:01:44
사용자 삽입 이미지Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/15sec | f5.6 | 0EV | 55mm | ISO-400 | No Flash | 2007:11:10 16:07:17

'마지막 업뎃이 언제였는지 기억 안나는 사진 이야기 > Etc' 카테고리의 다른 글

장난감 병정  (1) 2007.12.12
아침에 우유를 먹으려고 보니..  (0) 2007.11.30
G★ 2007  (1) 2007.11.11
잠실 한국교자  (0) 2007.10.29
HDR(High Dynamic Range) 기법 연습  (1) 2007.07.04
카푸치노  (0) 2007.06.29
1 Comments
댓글쓰기 폼