Archives
10-21 21:39
Today
16
Total
286,938
관리 메뉴

FILife

신혼여행 - 생 세브랭 교회, Paris 본문

마지막 업뎃이 언제였는지 기억 안나는 사진 이야기/Travel

신혼여행 - 생 세브랭 교회, Paris

FIL 2011. 6. 26. 16:15
Canon | Canon EOS 10D | Partial | 1/4000sec | F/1.8 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-400 | Flash did not fire | 2011:06:17 18:45:58

교회 앞에서 본 모습. 사실 앞인지 뒤인지 잘 모르겠다.

Canon | Canon EOS 10D | Partial | 1/4000sec | F/1.8 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-400 | Flash did not fire | 2011:06:17 18:46:04

종탑인듯 하다. (종소리를 들었던것도 같다.)

Canon | Canon EOS 10D | Partial | 1/4000sec | F/1.8 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-400 | Flash did not fire | 2011:06:17 18:46:49
Canon | Canon EOS 10D | Partial | 1/1500sec | F/1.8 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-400 | Flash did not fire | 2011:06:17 18:49:35
Canon | Canon EOS 10D | Partial | 1/1000sec | F/1.8 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-400 | Flash did not fire | 2011:06:17 18:51:13

문앞에 카키색 두터운 옷을 입고 서있는 사람은 다름아닌 거지다.

Europian Trash 라고 부르는 그거..

Canon | Canon EOS 10D | Partial | 1/750sec | F/1.8 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-400 | Flash did not fire | 2011:06:17 18:52:25

교회 내부에서 보면 스테인드 글래스가 매우 예쁘다.

Canon | Canon EOS 10D | Partial | 1/4sec | F/1.8 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-400 | Flash did not fire | 2011:06:17 18:53:30

누군가의 뼈다. 뼈!!

Canon | Canon EOS 10D | Partial | 1/8sec | F/1.8 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-400 | Flash did not fire | 2011:06:17 18:53:54
Canon | Canon EOS 10D | Partial | 1/45sec | F/1.8 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-400 | Flash did not fire | 2011:06:17 18:55:21
Canon | Canon EOS 10D | Partial | 1/30sec | F/1.8 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-400 | Flash did not fire | 2011:06:17 18:58:13

교회 2층쪽에 보이는 장식이다.

웅장한 느낌을 주나?

Canon | Canon EOS 10D | Partial | 1/20sec | F/1.8 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-400 | Flash did not fire | 2011:06:17 18:58:45

0 Comments
댓글쓰기 폼